Beställ din miljödekal hos DEKRA

Miljödekalerna säljs via förskottsbetalning.
  • Dekalpriset för svenskregistrerade fordon är 185 SEK inkl. moms och frakt.
  • Dekalpriset för fordon från övriga Norden är 325 SEK inkl. moms och frakt.

Så här gör du:
Fyll i nedanstående formulär och följ instruktioner som anges i bekräftelsen du kommer att få via e-mail.

Kvittens skickas ihop med dekalen. Leveranstiden är ca 5-7 arbetsdagar efter mottagen betalning.

Från Norge, Finland och Danmark:
Vid beställning av miljödekalen till bilar som är registrerade i övriga nordiska länder, vill vi dessutom att du mailar en kopia av registreringshandlingen som tillhör det aktuella fordonet till info.ause@dekra.com

Observera:
  • Diesel fordon av årsmodell 1996 och tidigare samt Bensin fordon av årsmodell 1992 och tidigare INTE KAN erhålla någon miljödekal.

Vid brådskande ärenden kan dekalerna köpas på DEKRAs bilbesiktningsstationer. Priset är då 200 SEK för svenskregistrerade fordon och 325 SEK för fordon från övriga Norden.

Om dekalen försvinner i samband med byte av ruta på fordonet måste en ny dekal beställas till ordinarie kostnad.

Användarvillkor

1. DEKRA Quality Management AB ansvarar för att behandling av dina personuppgifter sker enligt Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL är att skydda den personliga integriteten så att den inte kränks vid behandling av personuppgifter. En viktig del i detta skydd är att den som uppgifterna gäller informeras om och ges insyn i vilka behandlingar som utförs. Du har vid förfrågan rätt till information om vilka personuppgifter om dig som behandlas enligt PUL 26 §, samt rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter enligt PUL 28 §.

2. DEKRA Quality Management AB samlar in personuppgifter bl.a. för att kommunicera och uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder och användare enligt ingångna avtal och för att förbättra kvaliteten på våra webbplatser, tjänster och produkter. DEKRA Quality Management AB sparar uppgifterna i en kunddatabas för att tillsammans med samarbetspartners ge dig som kund kundfördelar. Det kan också vara erbjudanden från våra samarbetspartners under förutsättning att det rimligen kan anses vara en kundfördel för dig som kund. Kundfördelarna kan kommuniceras t.ex. genom postala utskick, via e-post och/eller sms.

Vi lämnar aldrig ut kontaktuppgifter i annat fall än då tredje part utför tjänster för DEKRA Quality Management AB räkning (t.ex. tryckeri eller e-postleverantör). Dessa företag får dock inte sprida uppgifterna vidare eller använda dem i något annat syfte.

3. DEKRA Quality Management AB ansvarar inte för utebliven e-post som beror på felaktigt angivna kontaktuppgifter eller andra tekniska problem hos mottagaren.